SRA Bulletin

Ons clubblad is digitaal, in PDF en kunt u gratis bekijken.

Om het PDF formaat te kunnen bekijken heeft u een apart programma nodig.
Hieronder treft u twee leesprogramma’s aan:

Foxit PDF Reader
Acrobat Reader

2019

Januari

Inhoud:
– Agenda
– Van de voorzitter
– Van de redactie
– Onze afdeling en de VERON Afdelingscompetitie
– Zes meter loop
– Lijst met landen waar geen QSL-bureau actief is
– Uit de oude doos