Komt u ook naar de VERON Schagen bijeenkomst?

Vrijdag 15 november: Verkoping (zie agenda)


Op 18 oktober is overleden de in onze omgeving bekende medeamateur

         FRANS BAKELAAR PA3AYJ

In de leeftijd van 72 jaar.
Frans was met Geri een vaste bezoeker van onze clubavonden. Samen hebben ze veel bijgedragen aan het welslagen van deze avonden, zoals door het feestelijk aankleden van de zaal op onze kerstbijeenkomsten alsook het verzorgen van hartige hapjes op onze koffieavonden in de zomer. Ook op menig uitje van onze groep waren ze van de partij.
In de KNH-ronde op zondagmorgen, was Frans een van de vaste rondeleiders.
Bij veel amateurs in het land is Frans beter bekend als de man met de bretels, vanwege zijn voorkomen achter de elektronica-kraam op diverse radiomarkten in het land.
Hij was ook degene die vaak een reeds lang obsolete onderdeel nog kon leveren. Het duurde soms even, maar dan kwam het toch nog tevoorschijn.
Pas kort geleden werd het ons duidelijk dat Frans ernstig ziek was en niet meer beter kon worden. Dat hij echter zo snel al zou overlijden heeft ons overvallen.
Wij wensen zijn echtgenote Geri en de kinderen, kleinkinderen en verdere familie sterkte om dit plotselinge verlies te dragen.

Namens leden en bestuur VERON afdeling Schagen, Gerrit Dekker PA3DS.


Fotopagina

Er staan foto’s van onze verenigingsavond (18 oktober) op de fotopagina.


2000e KNH-ronde

Op zondag 21 april, eerste paasdag, vond de 2000e editie van de KNH-ronde plaats.
We hebben deze 2000e ronde met z’n allen gevierd.
De foto’s staan op de fotopagina.