Vrijdag 20 juli 2018 – Koffieavond bij Adri PA0ASW

zie Agenda


0p 18 juni 2018 is overleden ons lid

JAN STAPPENBELT PA3EBA

op de leeftijd van 83 jaar
Jan was een graag gezien lid van onze
afdeling en tot voor kort een vaste bezoeker
van onze clubavonden. Tijdens de jaar-
vergaderingen was hij altijd degene die in een
kort woord namens iedereen het bestuur voor
haar werk bedankte.
Jan was een oud-marine-telegrafist en nog
steeds met de sleutel actief in de morseronde
op zondagochtend. Ook was hij een vaste
inmelder in de KNH-ronde.
Als voorzitter van de Marac heeft hij jarenlang
zijn club op de Dag voor de Radioamateur
vertegenwoordigd.
Hoewel we wisten dat het met de gezondheid
van Jan niet zo goed ging, kwam zijn overlijden
toch onverwacht.
Hij zal in ons gezelschap worden gemist.
Wij wensen zijn echtgenote Jannie, de kinderen
en de overige familie sterkte met dit verlies.

Namens de VERON afd. Schagen,
A.A.Homan PA3AQU, voorzitter
J.T. Hooijenga PAoJHS, secr.


15-06-2018. Op de fotopagina staan foto’s die gemaakt zijn tijdens de koffieavond bij Klaas Jan PA5KK. (Fotopagina: zie rechts boven)


20-04-2018. Op de fotopagina staan foto’s die gemaakt zijn tijdens de lezing van
Bas de Jong PE1JPD.
(Fotopagina: zie rechts boven)


14-04-2018. Op de fotopagina staan foto’s van ons zeer geslaagde uitje!
(Fotopagina: zie rechts boven)


16 -03 -2018.  Op de fotopagina staan drie plaatjes die gemaakt zijn bij de lezing van Ger PA0GVW. (Fotopagina: zie rechts boven)


16-02-2018.  Op de Fotopagina staan een paar foto’s die vlak voor aanvang van de lezing van Sjoerd PA3DOL gemaakt zijn. (Fotopagina: zie rechts boven)


15-12-2017.  Op de Fotopagina staan foto’s van de Kerstbijeenkomst.


17-11-2017.  Op de Fotopagina staan foto’s van de verkoping.


20-10-2017.  Op de Fotopagina staan foto’s van de door Hisso Homan gegeven lezing.


15-09-2017.  Op de Fotopagina staan foto’s van de zelfbouwavond.