17 – 03 – 2017.  Vandaag hebben we onder uitstekende leiding van Corne NL-13784 van gedachten gewisseld over de werving van nieuwe jonge leden. Even na achten begon Corne zijn presentatie en legde hij ons uit wat de bedoeling van deze avond was. Er werd gezamenlijk een mindmap gemaakt en na de pauze werd hier over gebrainstormd. Na de brainstormsessie werden er in groepjes een aantal ideeën op papier gezet. Deze ideeën werden door Corne verzameld en gepresenteerd. Hierna zijn er drie plannen aangenomen om verder uit te werken. De foto’s geven een impressie van de geslaagde avond!