Agenda en Vraag en Aanbod

Agendapunt februari toegevoegd.

Update rubriek Vraag en Aanbod.

Agenda en Foto’s

Agendapunt 16 december verwijderd. Foto’s Kerstbijeenkomst geplaatst.

KNH Ronde: Ontstaan

Stukje over het ontstaan van de KNH Ronde toegevoegd.

Films

Uitleg met betrekking tot het downloaden van door Fred PA5FR gemaakte films toegevoegd.

Verkoping in Den Helder

Foto’s openbare verkoping in Den Helder geplaatst.

Agenda gewijzigd

Maand november verwijderd en januari bijgevoegd.

Lezing PE1PPB

Twee foto’s geplaatst.

SRA Bulletin september

SRA Bulletin september 2016 toegevoegd.

Wijziging in DXCC-lijst

Wijziging DXCC-lijst.

Op 28 maart maakte de ARRL bekend dat Kingman Reef (KH5K) met ingang van 29 maart uit de DXCC-lijst wordt verwijderd. Vanaf deze datum zal de DXCC-lijst uit 339 entiteiten bestaan. Reden van deze wijziging is het feit dat het beheer van Kingman Reef van de Amerikaanse Marine over gaat naar de Amerikaanse Fish and Wildlife Service.

De Fish and Wildlife Service beheert dan Kingman Reef en Palmyra Island. Deze eilanden liggen volgens de DXCC-regels te dicht bij elkaar met gevolg dat Kingman Reef afvalt.

Van samengaan VERON en VRZA geen sprake

VERON-VRZA
Na contact met de nieuwe voorzitter van de VRZA is duidelijk geworden dat van een samengaan van VERON en VRZA geen sprake kan zijn.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VRZA heeft zich in 2014 hierover uitgesproken.
In de notulen van deze vergadering is het volgende te lezen:

“VRZA en VERON naast elkaar is achterhaald”

Hier bleek een grote meerderheid het niet mee eens. Toen de stelling op het scherm verscheen, was er zelfs enig boegeroep en vervolgens opgeluchte hilariteit toen de tweede stelling, “Diversiteit is een groot goed. Daarom zijn twee verenigingen beter dan één” opkwam. Conclusie van de discussie: VRZA en VERON moeten vooral samenwerken, ook en misschien zelfs vooral op afdelingsniveau, maar niet samengaan.

Mij viel op dat in die stellingname tegenzin tegen de VERON bij veel aanwezigen een grote rol speelde. Gesprekken na afloop met enkele medeleden die in de zaal hadden gezeten, bevestigden die indruk.

“De VRZA moet blijven”
Daarover was de zaal het na het vorige punt snel eens.

Einde notulen VRZA.

VERON: Wij blijven gericht op samenwerking, waar nodig of nuttig.

Namens het Hoofdbestuur,

Remy F.G. Denker PA3AGF

Algemeen Voorzitter van de VERON